ВУЗЛИКИ НА ПАМ'ЯТЬ

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


33028, м. Рівне, проспект Миру, 7-А
Факс: (0362) 26-94-29
E-mail: rivneorp@icc.rv.ua

Вчителі мають право на:

– захист професійної честі, гідності;
– участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
– проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;
– вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
– дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;
– участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;
– соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
– підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку;

Вчителі зобов’язані:

– виконувати Статут закладу освіти, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
– забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;
– наставленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загально людської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості та інших доброчинностей;
– виховувати повагу до батьків, жінок, культурно-національних, духовних, історичнихцінностей України, країни походження, до державного і соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, бережливе ставлення до навколишнього середовища;
– готувати до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
– захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, інших шкідливих звичок;
– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
– виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування закладу освіти, накази і розпорядження адміністрації, органів державного управління освітою;
– відвідуватипедради, методичні об’єднання, наради при директорі;
– не палити в приміщенні та на території школи.

Корисні посилання

Яндекс.Метрика

Фото

Гімн профспілок